• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

"Ik houd er niet van om in hokjes te werken en denken, maar wil maatwerk leveren aan de cliënt"

Vanaf mijn puberteit ben ik actief geweest in het vrijwilligerswerk met kinderen en jongeren. Eerst bij de korfbal als trainer en coach, later als leiding bij scouting. Ik merkte dat kinderen die het moeilijk hadden, niet goed mee konden komen, makkelijk hun verhaal deden bij mij en ik iets voor hen kon betekenen. Dit is een van mijn beweegredenen geweest om psychologie te gaan studeren. Na mijn studie ben ik als groepsleider gaan werken bij een antroposofische instelling voor kinderen en jeugdigen met psychiatrische problematiek, al dan niet in combinatie met een cognitieve beperking. Ik wilde ervaring opdoen in het dagelijks werken met deze kinderen om hen en hun ouders als psycholoog beter te kunnen begeleiden. Ik heb dit als een waardevolle tijd ervaren en pluk hier nog steeds dagelijks de vruchten van. Hoewel ik zelf niet antroposofisch ben, voelde ik me erg thuis in de manier van kijken naar de kinderen en jongeren. Voor mij is het essentieel om te kijken naar het kind als geheel en naar zijn ontwikkelingsmogelijkheden, in plaats van ons blind te staren op de klachten en de beperkingen. Ieder kind, hoe beperkt ook, heeft talenten en ontwikkelingsmogelijkheden.

 

Na drie jaar groepswerk heb ik in 2000 de overstap gemaakt naar de polikliniek om daar als psycholoog te gaan werken. In de beginjaren heb ik me met name toegelegd op diagnostiek. Hier heb ik een grote diversiteit aan problematieken langs zien komen zoals angst, depressie, autisme, ADHD, trauma, hechtingsproblematiek en persoonlijkheidsproblematiek. Later ben ik me steeds meer gaan specialiseren op het gebied van behandelen. Ik ben iemand die ervan houd zich verder te ontwikkelen. Dit maakt dat ik naast mijn werk diverse opleidingen heb gedaan: de beeldcommunicatie-opleiding (kinderpsychotherapie middels spel), de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en als laatste de psychotherapieopleiding voor kind en jeugd. Aanvullend heb ik de EMDR-opleiding gedaan. EMDR is een effectieve vorm van traumaverwerking. Dit maakt dat ik mij nu een allround behandelaar mag noemen, die per cliënt toe kan passen wat voor die cliënt nodig is. Dit generalistisch werken past bij mij. Ik houd er niet van om in hokjes te werken en denken, maar maatwerk te leveren per cliënt. Ik vind het belangrijk dat cliënten zich gezien en gehoord voelen en ben dan ook goed in het invoegen bij de cliënt.

 

Naast het werken met kinderen en jongeren haal ik veel plezier uit het werken met hun ouders. Een kind en zijn ouders zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en daarom is het betrekken van het gezinssysteem essentieel. Het is mijn vaste overtuiging dat alle ouders, hoe onhandig ze soms ook doen, een goede ouder voor hun kind willen zijn. Soms kan goed ouderschap zelfs betekenen dat ze de opvoeding van hun kind (tijdelijk) uit handen geven en kijken hoe ze toch betrokken kunnen blijven bij het leven van hun kind. Ik vind het belangrijk om naast ouders te gaan staan en samen te kijken hoe zij een zo goed mogelijke ouder voor hun kind kunnen zijn.

 

Tot nu toe heb ik altijd gewerkt bij een grote instelling. Dit heeft het voordeel van veel faciliteiten, maar het nadeel van beperkte zeggenschap in het beleid en een grotere logheid. Hier liep ik de laatste jaren steeds meer tegenaan, zeker met alle veranderingen door de transitie. Ik had de behoefte aan iets kleinschaligs, waar je zelf nog invloed hebt op de manier van werken en de cliënt centraal staat. En voilà, dat heb ik bij echtKinderachtig gevonden!

 

 

Ik ben BIG geregistreerd.

BIG-nummers:

Gezondheidszorgpsycholoog 59910973825

Psychotherapeut 79910973816.