• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

WOONGROUP 'Villa Regia' is een nieuw kleinschalig wooninitiatief dat zich richt op jeugdigen die om diverse redenen voor kortere of langere tijd niet meer thuis bij hun kerngezin kunnen wonen. Villa Regia in Leersum biedt een prettige woonomgeving in een 24-uurszetting. Er komen zes tot acht woonplekken en één tot drie crisisplekken, dus in totaal negen bewoners.

Wij richten ons op jeugdigen van 12 tot 23 jaar waarbij emotionele en/of gedragsproblemen zijn ontstaan en hun ontwikkeling stagneert. De problemen kunnen zijn ontstaan vanuit een ontwikkelingsstoornis, maar kunnen ook het gevolg zijn van een onveilige leefomgeving van de jeugdige. Als gevolg hiervan is schade opgelopen. Ons woonaanbod is hierdoor altijd gecombineerd met een behandelaanbod voor de jeugdigen en hun kerngezin. Afhankelijk van het individuele perspectief van de bewoner is het doel terugkeer naar de thuissituatie of begeleiden naar een vorm van zelfstandigheid passend binnen de eigen mogelijkheden.

Wij willen een vertrouwde omgeving bieden, met warme betrokkenheid en aandacht voor de jeugdigen. Een omgeving waar de jeugdige zich thuis kan voelen en waar behandeling mogelijk is. Daarbij streven we ernaar dat de jeugdige middels activiteiten tot ontplooiing kan komen en groei vanzelfsprekend wordt. Sport, spel en gezonde voeding vormen de basis voor een fysieke gezondheid. De behandelaren van onze zusterorganisatie echtKinderachtig worden nauw betrokken bij de behandeling van onze bewoners en hun kerngezinnen. Onze jeugdzorgpraktijk biedt sinds 2011 specialistische jeugdzorg in de regio en zal ook worden gevestigd op dezelfde locatie.

Ga direct naar onze vacatures!

 

Het pand aan de Rijksstraatweg 150 te Leersum

Het nog te verbouwen pand 'Villa Regia' aan de Rijksstraatweg 150 te Leersum