• darkblurbg

Als onderdeel van onze Ambulante Gezinsbehandeling en Individuele Specialistische Begeleiding hebben wij de mogelijkheid om het volgende aanvullende traject in te zetten.

Hondentraining volgens Topdog-methode

De hondentraining wordt verzorgd door Topdog-trainer Yvonne Bayens en maakt, als de training wordt ingezet, onderdeel uit van ons ambulant hulpverleningstraject. Bij een hondentraining hebben jeugdigen niet het idee dat zij een ‘probleem’ hebben en hieraan gaan werken, maar dat zij de hond iets gaan leren. De training is geschikt voor jeugdigen met angsten, gedrags- en concentratieproblemen, emotie-regulatieproblemen, moeilijk praten of cognitief zijn ingesteld. Daarnaast kan de hondentraining een laagdrempelige ingang zijn tot hulpverlening voor de jeugdige. 

Werkzame componenten in de hondentraining zijn:

  • Actief zijn in plaats van praten
  • Afgebakende training (12x), heldere structuur
  • Concrete en sturende benadering
  • Consequent tackelen van negatieve en sombere gedachten
  • Innerlijke kracht en zelfvertrouwen vergroten

Vastgestelde effecten van de training zijn dat stress vermindert en angsten minder erg worden of verdwijnen. Jeugdigen worden vaak socialer in de omgang met leeftijdsgenoten en volwassenen. De aanmaak van oxytocine en serotonine, alsmede de aanmaak van endorfine en dopamine verbeteren, waardoor een positief gevoel ontstaat. Daarnaast verbetert het concentratievermogen, waardoor jeugdigen beter en sneller kunnen leren. Ook groeit het zelfvertrouwen van jeugdigen, waardoor ze meer aankunnen en aandurven.

Geïnteresseerd of nieuwsgierig? Wanneer u contact met ons opneemt, maken wij graag een afspraak voor een nadere kennismaking. 

Contact opnemen