• darkblurbg

Als onderdeel van onze Praktisch Pedagogische Gezinsbehandeling en Individuele Specialistische Begeleiding hebben wij de mogelijkheid om de volgende aanvullende trajecten in te zetten.

Sporttraject

Sport is een middel om de cliënt letterlijk in beweging te krijgen zodat er een gedragsverandering mogelijk is. Zo komen lijf en geest in balans. Sporten is leuk, gezellig en een afleiding van dagelijkse problemen. Onze sportcoach richt zich er tijdens de sportles op om aan te sluiten bij de individuele behoeften en mogelijkheden en biedt daarbij veiligheid en vertrouwen. In nauwe samenwerking met de betrokken ambulant hulpverlener is er altijd sprake van een warme overdracht. Afhankelijk van de situatie is het soms mogelijk om te sporten met leden van het kerngezin om de relatie te versterken.

Sporten brengt een grote gezondheidswinst op vele vlakken. Sporten kan psychische klachten verminderen, het zelfvertrouwen en zelfbeeld vergroten en, wanneer het lukt om weer in groepsverband te sporten, sociale betrokkenheid vergroten. Andere mogelijke effecten zijn het ontdekken van grenzen en deze leren overwinnen en het versterken van de mentale weerbaarheid. Daarnaast is het zo dat je, wanneer je je fitter voelt, gemakkelijker tot leren komt en vaardiger wordt in het dagelijks leven. Je kunt meer aan. 

Hondentraining volgens TopDog-methode

De hondentraining wordt verzorgd door TopDog-trainer Yvonne Bayens en maakt, als de training wordt ingezet, onderdeel uit van ons ambulant hulpverleningstraject. Bij een hondentraining hebben kinderen niet het idee dat zij een ‘probleem’ hebben en hieraan gaan werken, maar dat zij de hond iets gaan leren. De training is geschikt voor kinderen met angsten, gedrags- en concentratieproblemen, emotie-regulatieproblemen, moeilijk praten of cognitief zijn ingesteld. Daarnaast kan de hondentraining een laagdrempelige ingang zijn tot hulpverlening voor het kind. 

Werkzame componenten in de hondentraining zijn:

  • Iets doen in plaats van praten
  • Afgebakende training (12x), heldere structuur
  • Concrete en sturende benadering
  • Consequent tackelen van negatieve en sombere gedachten
  • Innerlijke kracht en zelfvertrouwen vergroten

Vastgestelde effecten van de training zijn dat stress vermindert en angsten minder erg worden of verdwijnen. Kinderen worden vaak socialer in de omgang met leeftijdsgenoten en volwassenen. De aanmaak van oxytocine en serotonine, alsmede de aanmaak van endorfine en dopamine verbeteren, waardoor een positief gevoel ontstaat. Daarnaast verbetert het concentratievermogen, waardoor kinderen beter en sneller kunnen leren. Ook groeit het zelfvertrouwen van kinderen, waardoor ze meer aankunnen en aandurven.

Geïnteresseerd of nieuwsgierig? Wanneer u contact met ons opneemt, maken wij graag een afspraak voor een nadere kennismaking. 

Contact opnemen