• darkblurbg
  • darkblurbg

echtKinderachtig ‘Praktijk voor kind en gezin’

Wij staan voor goede specialistische jeugdzorg waarbij de menselijke maat hoog in het vaandel staat. Met onze bewust gekozen kleinschalige organisatievorm en persoonlijke benadering streven wij naar moderne zorg waarbij resultaat telt.

Welkom bij jeugdzorgpraktijk echtKinderachtig

Wij zijn een vrijgevestigde jeugdzorgpraktijk in het hart van de Utrechtse Heuvelrug en bieden specialistische jeugdhulp aan jeugdigen en zijn gezin. Wij doen dit vanuit onze praktijk in Leersum en veelal ook bij de gezinnen thuis. Ons zorgaanbod bestaat uit ambulante behandeling en begeleiding, diagnostiek en jGGZ behandeling. Wij richten ons op de jeugdigen en zijn gezin.

Heeft u na het bezoeken van onze website vragen, opmerkingen of wilt u gewoon even van gedachten wisselen? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Contact opnemen 

Ons zorgaanbod

Ambulante Gezinsbehandeling


U ervaart problemen in de opvoeding van uw kind. Er is wellicht sprake van een beperking of ontwikkelingsachterstand en u heeft vragen ten aanzien van uw aanpak in de opvoeding. Onze ambulante gezinsbehandeling geeft hulp bij u thuis. Samen bekijken we uw oplossingen en werken wij aan het verbeteren van het functioneren van uw gezin en komen wij tot gedragsverandering.

Meer informatie

Individuele Specialistische Begeleiding

Uw kind kan zich meer specifiek ontwikkelen. Dit vraagt van u als ouder een meer specifieke opvoeding. U ervaart de alledaagse praktijk als zwaar en er ontstaan vragen over de ontwikkeling van uw kind. U bent op zoek naar ondersteuning en wilt voorkomen dat de ontwikkeling van uw kind stagneert. Met onze specialistische begeleiding, uitgebreide ervaring en tips & tools werken wij samen.

Meer informatie

Diagnostiek & Behandeling

U wilt graag begrijpen waar de problematiek van uw kind mee samenhangt en u wilt een gericht behandeladvies. Het kan helpend zijn om psychodiagnostisch onderzoek uit te voeren. Naast diagnostiek bieden wij ook individuele (JGGZ) behandelingen. Binnen deze behandelingen richten wij ons op het vergroten van inzicht in eigen functioneren en in eigen problematiek, het verminderen van klachten en vergroten van copingsvaardigheden.

Meer informatie