• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Jeugdige(n) kunnen lastige ervaringen opdoen, zoals gepest worden of het meemaken van een echtscheiding. Dat vraagt van u als ouder een meer specifieke en ook aangepaste opvoeding. Soms weten ouders al veel over de ontwikkelingsstoornis of het verdriet en het gevoel van de jeugdige. Toch ervaart u de alledaagse praktijk als zwaar en daar ontstaan vragen zoals: hoe kan ik ervoor zorgen dat het buiten spelen gemakkelijker verloopt ook al heeft mijn zoontje PDD-NOS? Welke tips en tools zijn er om mijn dochter van 8 jaar met ADHD zich wel zelfstandig te laten aankleden? Wat maakt dat mijn zoon driftbuien heeft en wat kan ik doen om dit te verminderen? Hoe kan ik hem ondersteunen in zijn verdrietige gevoel en kan ik helpen zijn geluksgevoel weer te vergroten? Wat kan ik als ouder doen om verdrietige ervaringen te verminderen? Heeft u het idee dat uw opvoeding voldoende is afgestemd op uw jeugdige zodat hij zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen? Ervaart u de opvoeding van uw jeugdige als zwaar en twijfelt u of uw inzet de juiste is omdat de gedragsmoeilijkheden blijven bestaan? Als ouder kunt u behoorlijk veel spanning ervaren wanneer u nauwelijks grip heeft op de sfeer in huis en op het gedrag van uw jeugdige. Het kan onmachtig aanvoelen en de manier waarop u vader of moeder wilt zijn is niet de manier waarin u nu dagelijks de opvoeding vorm moet geven. U bent op zoek naar meer rust en balans in het gezinsleven.

Hulpverleningstraject

Wanneer de opvoeding of het opgroeien van uw jeugdige stagneert, bieden wij gezinsbehandeling met als doel het vergroten of aanscherpen van uw opvoedvaardigheden en het welzijn van de jeugdige en het gezin te vergroten. Dit in de vorm van thuisbezoeken en/of bezoeken aan de praktijk. Ook school kan betrokken worden in dit traject wanneer dit gepast en wenselijk is. Uw kind kan als gevolg van nare ervaringen, zoals pesten of het meemaken van een echtscheiding, het hebben van een laag zelfbeeld of een ontwikkelingsstoornis minder goed aansluiten bij de meer gangbare opvoeding. Dit zorgaanbod is erop gericht uw pedagogiek af te stemmen op uw jeugdige. Ambulante Gezinsbehandeling kan het wel en wee van uw jeugdige en de dynamiek in huis verbeteren.

De rode draad van het behandeltraject is als volgt: we beginnen met een kennismakingsgesprek om ons vervolgens te verdiepen in uw jeugdige en gezin met minstens twee observatiebezoeken. Daarop volgt het samen met u opstellen van het zorgplan. In de hierop volgende periode, met bezoeken aan huis en soms ook aan school, wordt gewerkt aan de verandering. Dit doen wij aan de hand van gesprekken, inzet van gezinsopstellingen met behulp van de Duplo poppetjes, tips en tools van de hulpverlener alsook het oefenen van uw opvoedvaardigheden. De hulpverlening heeft een scala aan methodieken die op verschillende wijze worden gehanteerd. Het doel van de behandeling is om de rust en de ontspanning te herstellen in het gezin waardoor eenieder zich optimaal kan ontwikkelen en de kwaliteit van leven wordt vergroot.

De hulpverlening heeft een scala aan methodieken die op verschillende wijzen worden gehanteerd. Het doel van de behandeling is om rust en ontspanning te herstellen in het gezin waardoor eenieder zich optimaal kan ontwikkelen en de kwaliteit van leven wordt vergroot. Binnen echtkinderachtig ziet een regiebehandelaar er middels een multi disciplinair overleg (MDO) op toe dat het hulpverleningsproces en de kwaliteit van de hulp aan de jeugdige en het gezin adequaat wordt vorm gegeven door de betrokken hulpverleners. De regiebehandelaar geeft, daar waar nodig, de hulpverleners ondersteuning om zo tot het best mogelijke resultaat te komen.

Meer specifiek opvoeden en opgroeien

Wanneer bij uw kind een diagnose is gesteld, bijvoorbeeld ADHD, ADD of autisme kan het helpen om zijn en/of uw kennis over deze beperking te vergroten met psycho-educatie.

Wat kunt u doen en welke betekenis heeft deze diagnose voor uw opvoeding, welke opvoedvaardigheden kunt u vergroten waardoor de jeugdige zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen? Allerlei vragen en vaak ook situaties in de praktijk die u niet direct kunt beantwoorden. De behandeling is van praktische aard en is ondersteunend in de dagelijkse praktijk. Veel voorkomende situaties waarin wij ondersteunen zijn de ochtendsituaties: opstaan, aankleden, bijtijds beneden zijn en naar school gaan. Ook de omgang met broers en zussen komt veelal ter sprake.

Het komt voor dat wij met de jeugdige mee gaan naar zijn sportclub om te ervaren hoe deze interactie verloopt. Jeugdigen met een contactstoornis maken vaak op een andere manier contact. Hierdoor ontstaat verwarring en teleurstelling met teamgenootjes van de club. Onze aanwezigheid en de tips ter plaatse zijn vaak ondersteunend en verhelderend. Zowel voor de jeugdige zelf als voor het team en zijn begeleider.

Wij ondersteunen de jeugdige en ouders in het contact met school waar nodig. Jeugdigen met een ontwikkelingsstoornis ervaren geregeld problemen in de klas. De omgang met hun klasgenootjes verloopt moeizaam, maar ook het contact met de docent zorgt soms voor verwarring.

Geïnteresseerd of nieuwsgierig? Wanneer u contact met ons opneemt maken we graag een afspraak voor een nadere kennismaking.

Contact opnemen