• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

echtKinderachtig BV verwerkt persoonsgegevens. Hierbij neemt echtKinderachtig de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in acht. Persoonsgegevens worden door echtKinderachtig alleen verwerkt ten behoeve van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd of daarmee verenigbare doeleinden. Persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld.