• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Dit is de privacyverklaring van jeugdzorgpraktijk echtKinderachtig BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32091625.

Persoonsgegevens

echtKinderachtig verwerkt persoonsgegevens. Hierbij neemt echtKinderachtig de Wet bescherming persoonsgegevens in acht. echtKinderachtig respecteert de privacy van cliënten, (pleeg)ouders/verzorgers en bezoekers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonsgegevens, die u ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld. Persoonsgegevens worden door echtKinderachtig alleen verwerkt ten behoeve van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd of daarmee verenigbare doeleinden. 

Jeugdzorgpraktijk echtKinderachtig legt persoonlijke gegevens van cliënten en (pleeg)ouders/verzorgers vast in een dossier, met als doel goede hulpverlening mogelijk te maken. We leggen daarbij niet meer gegevens vast dan strikt noodzakelijk. Welke gegevens we vastleggen en hoe we hiermee omgaan, ligt vast in het privacyverklaring. Daarin hebben wij onder meer opgenomen:

  • Welke gegevens er worden vastgelegd
  • Wie toegang heeft tot deze gegevens
  • Hoe de gegevens beveiligd zijn
  • Hoe lang de gegevens worden bewaard
  • Hoe toestemming tot verstrekken gegevens aan anderen is geregeld
  • Hoe recht op inzage, correctie, aanvulling en verwijdering van gegevens is geregeld