• darkblurbg

Sinds 2011 biedt echtKinderachtig specialistische jeugdzorg aan zowel jeugdige, als ouder en gezin. Deze specialistische jeugdzorg bestaat uit intensieve ambulante hulpverlening, veelal in het gezin thuis, alsook hulp voor jeugdigen met psychische klachten of stoornissen. School wordt nauw betrokken om de problemen van de jeugdige en gezin te verminderen.

Missie en Visie

Wij willen dat elke jeugdige zich goed voelt en lekker in zijn vel zit. Dat het zich kan ontwikkelen naar zijn eigen mogelijkheden. We voelen ons hierbij extra betrokken bij de jeugdigen met een meer specifieke dan wel minder vanzelfsprekende ontwikkeling. Hierbij denken we mee in de wereld van de jeugdige en geven we dit op een professionele manier vorm.

Met de praktijk richten we ons op jeugdige die complexe gedrags- of emotionele problemen hebben. Het maakt hierbij niet uit of deze problemen zijn ontstaan vanuit een ontwikkelingsstoornis of een onveilige gezinssituatie of opvoeding. De praktijk biedt intensieve specialistische hulp aan jeugdigen en gezinnen.

Daarnaast is ons uitgangspunt dat er sprake is van een intensieve samenwerking tussen ouders en de hulpverlening. Wanneer een ouder uit balans is, heeft dit betekenis voor de ontwikkeling van de jeugdige. Dit geldt echter zeker ook andersom. Wanneer jeugdigen goed varen is de ouder of begeleider ook beter in balans. Daarom richten wij ons ook op het kerngezin. We denken altijd na over de positie van de ouders. Deze positie kan op afstand zijn, maar ook dan is het belangrijk om te kijken hoe de ouders erin staan. Ouderschap is en blijft er altijd en daar moeten we gericht vorm aan geven.

Naast het kerngezin is het ook belangrijk dat we kijken in het netwerk van het kerngezin. Deze mensen zijn immers bekenden van het kerngezin, waardoor de hulpverlening laagdrempeliger is. We kijken daarbij bijvoorbeeld of er een opa of oma is bij wie de jeugdige (vaker) kan gaan logeren.

Wij zijn betrokken, open, transparant en bieden nabijheid. We gaan op respectvolle wijze om met zowel ouder als de jeugdige. Het is voor beide belangrijk dat ze zich serieus genomen voelen en dat ze onderdeel zijn van het proces. Uiteindelijk is het namelijk hun proces.

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u van gedachten wisselen? Neem dan gerust contact met ons op!

Contact opnemen