• darkblurbg
  • darkblurbg

Diagnostiek & Behandeling

Binnen onze diagnostiektrajecten richten wij ons op het hele systeem van de aangemelde jeugdige. Een jeugdige wordt geboren met een eigen karakter en groeit op in een breder systeem van gezin, school en verder netwerk en wordt mede hierdoor gevormd. Onze kracht ligt in het in kaart brengen van alle factoren die verband houden met de (aangemelde) problematiek, waarbij er aandacht is voor de eigen krachten en beschermende factoren in het gezin. Onze bejegening is persoonlijk, warm en laagdrempelig. Hierdoor voelt het gezin zich (h)erkend en is er ruimte voor verandering en vooruitgang.

Meer over Diagnostiek

Binnen de praktijk bieden we individuele behandelingen aan jeugdigen bij diverse problemen, zoals sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen. We vinden het belangrijk dat jeugdigen die bij ons in behandeling komen zich prettig en vertrouwd voelen. Wij geloven dat jeugdigen in een veilige omgeving, waarin zij zich gezien en begrepen voelen, tot groei kunnen komen. Omdat jeugdigen opgroeien in verbondenheid met hun gezin, familie en school, zoeken wij binnen de behandeling samen met hen de verbinding met voor hen belangrijke personen. Hierdoor voelen zij zich in hun therapieproces gesteund door hun omgeving. Bij de behandelingen werken we veelal met bewezen effectieve methoden. Hierbij kan gedacht worden aan cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, EMDR of schematherapie.

Meer over Behandeling