• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Ons jGGZ behandelteam zet zich vol enthousiasme, en vanuit het hart, in voor de jeugdigen en hun gezinnen. Wij zijn een divers team met creativiteit en eigenheid en wij zijn altijd op zoek naar verbinding met de omgeving. Wij staan voor goede zorg waarbij de menselijke relatie centraal staat.

Binnen de praktijk bieden we individuele behandelingen aan jeugdigen bij diverse problemen, zoals sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen. We vinden het belangrijk dat jeugdigen die bij ons in behandeling komen zich prettig en vertrouwd voelen. Wij geloven dat jeugdigen in een veilige omgeving, waarin zij zich gezien en begrepen voelen, tot groei kunnen komen. Omdat jeugdigen opgroeien in verbondenheid met hun gezin, familie en school, zoeken wij binnen de behandeling samen met hen de verbinding met voor hen belangrijke personen. Hierdoor voelen zij zich in hun therapieproces gesteund door hun omgeving. Bij de behandelingen werken we veelal met bewezen effectieve methoden. Hierbij kan gedacht worden aan cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, EMDR of schematherapie.

De behandelingen zijn gericht op het vergroten van inzicht in eigen functioneren en in de eigen problematiek, het verminderen van klachten en het vergroten van copingsvaardigheden. Binnen de therapie wordt samen met jeugdigen en/of ouders gekeken naar beschermende factoren en persoonlijke kwaliteiten. Het doel is dat de jeugdige/het gezin na de behandeling weet hoe met moeilijke situaties om te gaan en zelfstandig verder kan.

Jeugdigen kunnen aangemeld worden voor individuele behandeling bij onder andere de volgende klachten:

 • Angstklachten
 • Somberheid
 • Trauma (zowel enkelvoudig als meervoudig of complex trauma)
 • Gedragsproblemen
 • Emotieregulatie problemen
 • Rouw
 • Laag zelfbeeld
 • Onvoldoende weerbaarheid
 • Psychosomatische klachten (bijvoorbeeld buikpijn zonder medische oorzaak)

Het soort behandeling dat wordt ingezet is afhankelijk van de klachten en hulpvraag. De behandelaar zal dit samen met ouders en de jeugdige bespreken. Psycho-educatie over de problematiek is vaak een onderdeel van de behandeling. Soms kan aanvullend op de therapie, om het therapie proces te ondersteunen, specialistische begeleiding voor het kind en/of ambulante gezinsbehandeling ingezet worden.

Geïnteresseerd of nieuwsgierig? Wanneer u contact met ons opneemt maken wij graag een afspraak voor een nadere kennismaking.

Contact opnemen