• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

AKJ

AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp
Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van echtKinderachtig.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?                               
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van echtKinderachtig, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met echtKinderachtig.

Zo bereik je het AKJ

  • Bel naar 088 – 555 1000
  • Mail naar info@akj.nl
  • Chat met een vertrouwenspersoon via de website akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.


Onze klachtenregeling

Klachtenportaal Zorg
Jeugdzorg is mensenwerk en ons team doet zijn uiterste best om jullie zo goed mogelijk te ondersteunen. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Blijf daar niet te lang mee rondlopen. Bespreek het zo snel mogelijk met de betrokken hulpverlener, want vaak is dat de eenvoudigste manier om een probleem op te lossen.

Wat kan Klachtenportaal Zorg voor jou doen?
Iedere zorgaanbieder is verplicht cliënten de mogelijkheid te bieden een klacht in te dienen over de geleverde zorg. Jeugdzorgpraktijk echtKinderachtig hanteert hiervoor een klachtenregeling die voldoet aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg ofwel Wkkgz. EchtKinderachtig heeft deze klachtenregeling ondergebracht bij het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg. In zorgrelaties kan onvrede ontstaan die in sommige gevallen leidt tot een klacht. Onvrede over de zorgverlening kan bijvoorbeeld te maken hebben met beslissingen, de bejegening van een zorgaanbieder, de kwaliteit van de geleverde zorg of over de gemaakte afspraken tussen u en echtKinderachtig. Ontevredenheid lossen we graag zo snel mogelijk samen met u op.

Zo bereik je KPZ
Wanneer het niet lukt om er samen uit te komen, kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl of vul het klachtenformulier in op www.klachtenportaalzorg.nl/klacht-indienen/. Het klachten- en geschillenreglement kunt u vinden op www.klachtenportaalzorg.nl.

Voor ouders en cliënten zijn er geen kosten verbonden aan het indienen van een klacht bij Klachtenportaal Zorg.