• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Onze klachtenregeling

Jeugdzorg is mensenwerk en ons team doet zijn uiterste best om jullie zo goed mogelijk te ondersteunen. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Blijf daar niet te lang mee rondlopen. Bespreek het zo snel mogelijk met de betrokken hulpverlener, want vaak is dat de eenvoudigste manier om een probleem op te lossen.

Iedere zorgaanbieder is verplicht cliënten de mogelijkheid te bieden een klacht in te dienen over de geleverde zorg. Jeugdzorgpraktijk echtKinderachtig hanteert hiervoor een klachtenregeling die voldoet aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg ofwel Wkkgz. EchtKinderachtig heeft deze klachtenregeling ondergebracht bij het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg. In zorgrelaties kan onvrede ontstaan die in sommige gevallen leidt tot een klacht. Onvrede over de zorgverlening kan bijvoorbeeld te maken hebben met beslissingen, de bejegening van een zorgaanbieder, de kwaliteit van de geleverde zorg of over de gemaakte afspraken tussen u en echtKinderachtig. Ontevredenheid lossen we graag zo snel mogelijk samen met u op.

Wanneer het niet lukt om er samen uit te komen, kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl of vul het klachtenformulier in op www.klachtenportaalzorg.nl/klacht-indienen/. Het klachten- en geschillenreglement kunt u vinden op www.klachtenportaalzorg.nl.

Voor ouders en cliënten zijn er geen kosten verbonden aan het indienen van een klacht bij Klachtenportaal Zorg.