• darkblurbg

"Samen bereik je meer"

Altijd al heb ik met kinderen willen werken. Eerst dacht ik dit te willen doen in het onderwijs als leerkracht binnen het basisonderwijs. Tijdens mijn stages merkte ik dat ik graag meer wilde weten als de ontwikkeling bij een kind anders liep; als er zorgen waren. Wat is er aan de hand? Hoe komt het? Wat heeft dit kind nodig? Ik heb er toen voor gekozen om verder te studeren tot orthopedagoog: een opvoedkundige die gespecialiseerd raakt in ontwikkelings-, opvoedings- en leerproblematiek. Daarna ben ik als orthopedagoog gaan werken binnen het speciaal basisonderwijs. Hier heb ik een grote diversiteit aan problematieken langs zien komen.

Verdere ontwikkeling als professional staat bij mij hoog in het vaandel om zo een nog bredere en betere hulpverlener te worden, daarom ben ik in 2014 de tweejarige opleiding tot orthopedagoog-generalist gaan volgen en mag ik mij sinds 2016 ook zo noemen. Met name de diagnostiek vind ik een uitdagend onderdeel van mijn werk. De problematiek die kinderen kunnen hebben en laten zien, is soms zo complex dat er eerst gedegen probleemanalyse nodig is om daarna over te kunnen gaan tot een effectieve aanpak. Hierbij vind ik een goede samenwerkingsrelatie met de ouder(s) van groot belang. Mijn kwaliteiten als persoon en professional kan ik hierbij goed inzetten. Dit betreffen mijn rust, geduld, betrokkenheid, respectvolle en positieve houding.

Daarnaast heb ik ervaring op het gebied van behandeling door inzet van de omgeving en met behandeling waarbij ik in mijn aanpak gebruik maak van cognitieve gedragstherapie en het oplossingsgericht werken.

Sinds september 2020 mag ik mijn kennis en (therapeutische) vaardigheden inzetten voor echtKinderachtig. Wat mij aanspreekt aan echtKinderachtig is het samenwerken in een deskundig team, binnen de kleinschaligheid met zijn kansen (het leveren van maatwerk) en daarbij hetzelfde doel voor ogen hebbend, namelijk samen werken aan het welzijn en de ontwikkeling van kind/jeugdige in en met zijn omgeving.

 

Ik ben NVO en BIG geregistreerd:

NVO: 9435.
BIG: 89926944731.