• darkblurbg

"In het contact met cliënten vind ik het belangrijk dat de cliënt zich op zijn/haar gemak voelt en het gevoel heeft dat er echt geluisterd wordt."

Toen ik in aanraking kwam met de jeugd GGZ wist ik het zeker: ik wil mijn steentje bijdragen aan de psychische gezondheid van kinderen. Inmiddels een aantal jaren later heb ik de bachelor studie Pedagogische Wetenschappen en de master Orthopedagogiek succesvol afgerond. Tijdens mijn master heb ik stage 

gelopen in een kleinschalige Jeugd GGZ praktijk, waar ik veel verschillende soorten problematiek heb gezien en waar ik mij heb mogen ontwikkelen tot beginnend orthopedagoog (gedragswetenschapper). Ik heb hier veel geleerd op het gebied van diagnostiek van diverse problematiek en heb daarnaast kennisgemaakt met verschillende soorten behandeling. Tijdens mijn stage is mijn enthousiasme om te werken als orthopedagoog verder aangewakkerd. Toen ik in 2022 afstudeerde wist ik dan ook dat ik graag als orthopedagoog wilde gaan werken, het liefst in een kleinschalige praktijk. Ik werd dan ook meteen enthousiast toen echtKinderachtig op mijn pad kwam en sinds september 2022 ben ik hier werkzaam.   

Wat mij aanspreekt in echtKinderachtig is dat er goed gekeken wordt naar wat een cliënt en zijn/haar systeem nodig heeft en er zo een plan op maat gemaakt wordt. Hierbij wordt er samengewerkt met scholen, ouders en de hulpverlening, wat ik erg belangrijk vind om goede hulp te kunnen leveren.

In het contact met cliënten vind ik het belangrijk dat de cliënt zich op zijn/haar gemak voelt en het gevoel heeft dat er echt geluisterd wordt. Ik vind het dan ook belangrijk om een open en nieuwsgierige houding aan te nemen tijdens gesprekken. Op die manier kun je degene die tegenover je zit het beste leren kennen en helpen. Ik doe mijn best om aan te sluiten bij de behoefte van een cliënt en vind zorgvuldigheid hierin belangrijk. 

Ik ben NVO en SKJ geregistreerd en diagnostisch bevoegd:

NVO: 32391
SKJ: 120015173