• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

"Mijn kracht is mijn geduld."

Ik ben Léanne van Zwol en werk sinds februari 2023 bij echtKinderachtig als ambulant specialistisch begeleider. Ik heb altijd al graag met kinderen willen werken maar wist niet goed in welke sector ik dit wilde doen. Ik heb toen de opleiding Social Work gevolgd aan de Hogeschool Rotterdam. Ik heb ervaring opgedaan in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en op een behandelcentrum voor kinderen met ontwikkelingsachterstand. Ik heb op deze werkplekken ervaring opgedaan met kinderen met diverse hulpvragen en zo mijn rugzak steeds meer gevuld met kwaliteiten en vaardigheden die ik kan inzetten.

Na het werken op de groepen wilde ik het ambulante werkveld verkennen en ben zo terecht gekomen bij echtKinderachtig.

Ik vind het een leuke uitdaging om samen met kinderen, jongeren en ouders te kijken naar wat er nodig is en hoe we dat samen kunnen bereiken. Daarin vind ik het luisteren naar de wensen, gedachten en gevoelens belangrijk. Zo kan ik echt aansluiten bij wat de ouder of het kind mij vraagt.

Ik vind het belangrijk er te zijn, aandacht te hebben voor de persoon die tegenover mij zit en te luisteren naar wat er speelt.

Mijn kracht is mijn geduld. Ik neem de tijd om een relatie op te kunnen bouwen en samen te kijken naar de wensen en vragen die er zijn. Ik kijk samen naar de krachten en de succeservaringen uit het verleden en gebruik deze in het kijken naar de problemen en moeilijkheden die er zijn. 

Ik kan mijn creativiteit goed kwijt in mijn baan als specialistisch begeleider. Zo teken en schrijf ik veel tijdens de gesprekken met kinderen en ouders. Het visueel maken van de gesprekken geeft inzicht in de verschillende factoren die spelen in een verhaal en geven zicht op mogelijke oplossingen.

Ik krijg energie van de stappen die een kind of gezin maakt, hoe klein ook. De stappen geven hoop voor de toekomst en deze hoop wil ik ouders en kinderen graag meegeven.

Ik hoop mijn rugzak bij echtKinderachtig steeds meer te kunnen vullen met ‘gereedschappen’ die ik in kan zetten in de begeleiding van kinderen en ouders.

Ik ben SKJ geregistreerd

SKJ:
140018754