• darkblurbg

"Elke dag weer opnieuw van betekenis zijn voor kwetsbare mensen"

Ik ben graag ondernemend en ondersteunend en daarom werk ik in de gespecialiseerde jeugdzorg. Elke dag weer opnieuw van betekenis zijn voor kwetsbare mensen. Naast gelukkig blijven is een van mijn persoonlijke doelen steeds beter presteren op het grensvlak van management en zorg. Met mijn ruim twintig jaar ervaring als manager en ondernemer leer ik elke dag. Een leven lang leren en altijd op zoek naar betekenis gevend werk is mijn persoonlijk credo.

Na het afronden van een technische opleiding (werktuigbouwkunde, besturingstechniek) en vervolgens meer op mens en communicatie gerichte opleidingen (psychologie, communicatiesystemen, sociaalwetenschappelijke informatica) ben ik direct het ondernemerschap ingedoken. De eerste jaren in de meer technische software branche, vervolgens en in toenemende mate als (interim) manager en adviseur in diverse branches. In mijn beperkte vrije tijd was ik lange tijd actief in het jeugdwerk bij Scouting Nederland.

De hierboven geschetste achtergrond was mijn belangrijkste drijfveer om goede jeugdzorg te gaan leveren in het midden van ons land. Samen met Ilse van Schaik en haar ruime ervaring in de kinder- en jeugdpsychiatrie, hebben wij de stoute schoenen aangetrokken. Wij hebben ons hart gevolgd en wij zijn in 2011 onze vrijgevestigde jeugdzorgpraktijk echtKinderachtig gestart. Vanuit onze beheerst groeiende praktijk werken wij met een team geïnspireerde zorgprofessionals aan het vormgeven van gespecialiseerde jeugdzorg (met of zonder verblijf) in dit nog jonge en gemeentelijk vormgegeven jeugdzorglandschap.