• darkblurbg

"Ik maak in mijn gesprekken graag gebruik van creatieve technieken en humor"

Mijn naam is Frederiek Zwanenburg-Croles en ik werk sinds april 2020 bij jeugdzorgpraktijk echtKinderachtig als GZ-psycholoog en EMDR therapeut. Ik ben opgegroeid in Brabant in een warm, hecht gezin. Ik ben groot gebracht met het idee dat er verschillende waarheden naast elkaar kunnen bestaan en dat het mooi is als je leert om ook vanuit het perspectief van de ander te kunnen kijken. Hiermee werd mijn  inlevingsvermogen vergroot en leerde ik om niet alleen vanuit mezelf te denken. Het maakte dat ik met mijn (soms) andere ideeën niet tegenover de ander kwam te staan, maar dat ik in harmonie naast de ander kon blijven staan, ieder met een eigen perspectief. We hoefden het niet perse eens te worden. Mijn interesse in de psyche van de mens was hiermee gewekt. Na mijn middelbare school periode ben ik psychologie gaan studeren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, mijn keuzerichting werd kinder- en jeugdpsychologie.

Na het afronden van mijn studie ben ik als gedragswetenschapper gaan werken in De Glind, destijds een jeugdzorgdorp, waar uithuisgeplaatste jeugdigen in gezinshuizen en leefgroepen werden opgevangen. Ik heb hier veel werkervaring opgedaan in de begeleiding van opvoeders die zorgden voor kinderen met uiteenlopende problematiek, waaronder hechtingsproblematiek en trauma. Met de begeleiding van leefgroep-teams heb ik veel geleerd over groepsdynamische processen.

Omdat ik mij nog meer wilde specialiseren in individuele behandelingen en psychodiagnostiek heb ik de overstap gemaakt naar een polikliniek voor specialistische GGZ. Vanuit deze werkplek ben ik de opleiding tot gezondheidszorg-psycholoog gaan volgen en heb ik mij bekwaamd in het behandelen van jeugdigen met uiteenlopende problematiek, waaronder (complex) trauma, angst en depressie. Ook ben ik hier opgeleid in het uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek bij jeugdigen. Zowel in de behandelingen als bij psychodiagnostiek heb ik gezien hoe belangrijk het is om de ouders/ het gezin van het kind er bij te betrekken. Elk kind wordt geboren met zijn eigen karakter en temperament. Tegelijkertijd groeit het op in een breder systeem van gezin, school en verder netwerk en wordt ook daardoor gevormd. Ik vind het altijd een mooie “puzzel” om samen met het gezin en de aangemelde jeugdige in kaart te brengen welke factoren samenhangen met de aanmeldingsproblemen. Hierbij kijk ik ook graag naar de eigen kracht van (de verschillende personen binnen) het gezin. In het kader van trauma-behandeling heb ik de opleiding gevolgd tot EMDR Europe Practitioner.

Na een flink aantal jaren op de polikliniek te hebben gewerkt, ben ik, na een korte tijd bij een Centrum voor Jeugd en Gezin te hebben gewerkt, overgestapt naar Jeugdzorgpraktijk echtKinderachtig. Voor mij een werkplek waar ik me “thuis” voel. Ik voel me prettig bij de manier waarop er naar onze cliënten gekeken wordt; respectvol, met nieuwsgierigheid naar hun verhalen, samen, verbindend, niet alleen kijkend naar de problematiek maar vooral naar met wie we te maken hebben als mens.

Iemand voor wie het misschien wel veel moed vraagt om hulp te vragen en die wij een eind op weg mogen helpen. Ik vind het belangrijk dat we binnen onze hulpverlening elke jeugdige en elke ouder zien zoals hij is, met zijn waardevolle, mooie, complexe en unieke eigenschappen. Ik vind het ook belangrijk dat we aansluiten bij datgene wat deze specifieke jeugdige of deze specifieke ouder nodig heeft om verder te komen zodat zij zich bij ons gezien, gekend en erkend voelen. Ik maak in mijn gesprekken graag gebruik van creatieve technieken en humor.

Ik ben BIG geregistreerd:

Gezondheidszorgpsycholoog: 89921497725.